Kandidat- och magisterstudier

Handelsrättstudier på Hanken

Ämnet handelsrätt erbjuder kandidatutbildningar som omfattar 180 ECTS och magisterutbildningar som omfattar 120 ECTS. Du kan studera handelsrätt på svenska upp till magisternivå både i Helsingfors och i Vasa. Läs mer om kurserna i Helsingfors och Vasa.

Handelsrätt som huvudämne
Relativt få hankeiter väljer handelsrätt som huvudämne men dessa placerar sig dock mycket bra på arbetsmarknaden. Det finns flera yrkesprofiler där en kombination av ekonomiskt och starkt juridiskt kunnande är eftersökt.

Handelsrätt som biämne
De biämneskurser man väljer skall matcha huvudämnet och de flesta hankeiterna väljer att komplettera kursen Handelsrättens grunder med åtminstone ett par kurser. Några förslag på lämpliga kombinationer enligt huvudämne ser du nedan.

Marknadsföring: Köp- och avtalsrätt, Marknadsrätt, Immaterialrätt samt Varumärkesrätt
Redovisning: Bolags- och finansieringsrätt samt Skatterätt
Företagsledning: Arbetsrätt samt Bolags- och finansieringsrätt
Finansiering och InvesteringBolags- och finansieringsrätt, Taxes and Corporate Finance och Skatterätt

Magisterprogram

I Helsingfors har vi även två engelska magisterutbildningar, Corporate Governance och Intellectual Property Law. Det senare programmet erbjuds i samarbete med IPR University Center