5335

5335 Each one teach one - Ryska, 2 sp

Plats: 
Helsingfors
Typ: 
Språkstudier
Slag: 
Studieperiod
Kursbeskrivning: 

Each one teach one innebär att en student med engelska, finska, franska, spanska, svenska eller tyska som modersmål lär sig ryska och en student med ryska som modersmål lär sig engelska, finska, franska, spanska, svenska eller tyska. Båda lär av varandra. Den ansvariga läraren ser till att studenterna arbetar i enlighet med ett bestämt schema.

Lärandemål: 

Du har förbättrade muntliga färdigheter i ryska och fördjupade insikter om rysk kultur och det ryska samhället.

Efter avlagd kurs kan du: 
  • diskutera vardagliga ämnen samt sköta vardagliga ärenden på ryska
  • redogöra för kulturella skillnader
Målgrupp: 

Endast examensstuderande vid Hanken och inkommande utbytesstuderande.

Studerandes totala arbetsmängd: 

53 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 0 timmar     
icke-schemalagt arbete: 53 timmar

Undervisningsformer: 

Självstudier och 14 möten med kurspartnern

Litteratur och undervisningsmaterial: 
  • lärarens material
  • studenternas eget material (t.ex. ord- och fraslistor)

Studenterna kontaktar den ansvariga läraren genast i början av kursen.

Examination och bedömning: 

Skriftlig rapport över de utförda aktiviteterna: 100 %
Bedömning: godkänd/underkänd

Rekommenderad tidpunkt: 

Kursen rekommenderas särskilt för dem som har för avsikt att studera utomlands eller som vill upprätthålla sina språkkunskaper efter utbytet.