Frukostseminarium med Fulbright professor Sharon Sandeen

Date
Place:
Helsinki
Room
Auditorium Maximun (2. vån)
Frukostseminarium med Fulbright professor Sharon Sandeen.
Seminar with Fulbright Professor Sharon Sandeen

Välkommen på frukostseminarium med Fulbright professor Sharon Sandeen

“The Emerging Practice of Information Governance”

Program:

8:30-9:00 - Frukostmingel
9:00-10:00 - Presentation och diskussion

Anmäl dig här

Mera om seminariets tema på engelska:

Professor Sharon K. Sandeen, the Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics 2019-2020, is a recognized expert in intellectual property law, particularly US and international trade secret law and practice.

She will discuss her recent book titled “Information Law, Governance & Cybersecurity” which is designed to teach law students and InfoSec professionals how to assist their clients to manage the multitude of information and data they create and collect daily. While compliance with privacy laws, principally the GDPR, is a large part of information governance, it is not the only part, requiring businesses and their attorneys to take a more holistic approach to information management, protection and security.

Avtalet mellan Hanken och Fulbright Finland-stiftelsen gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.

Fulbright Finland-stiftelsen är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.

Vid frågor, vänligen kontakta alumni@hanken.fi