|
03.02.2017
Serviceavbrott för WebOodi pga byte till Shibbolethinloggning.
Tags
|
Studerande ska efter att de gått en kurs utvärdera den, och hjälp på så sätt att utveckla undervisningen på Hanken.
Tags
|
Om du frånvaroanmäler dig kan du inte anmäla dig till kurser och tenter, avlägga prestationer eller utexamineras.
|
Information om hur du närvaroanmäler dig för läsåret och var du får läsårsdekalen.
|
Som examensstuderande ska du årligen närvaro- eller frånvaroanmäla dig senast 31.8.
|
Information om kursanmälan.
|
Mera information om Hankens kurser och studieplaner finns i WebOodi. På den här sidan hittar du också länkar till schemaläggaren Schema samt Moodle, en plattform för kursmaterial.