|
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen.
|
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen.
|
Huvudämnesvalet sker i slutet av första studieåret och du gör upp en studieplan över den återstående delen av dina kandidatstudier. En av de viktigaste delarna i den är att välja huvudämne.