|
Inom ramen för kursen Individuell studieplan (1 sp) gör du i slutet av första studieåret upp en studieplan över den återstående delen av dina kandidatstudier. En av de viktigaste delarna i den är att välja huvudämne.
|
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa och valet utmynnar i att du gör upp en studieplan över din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1.
|
I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1 sp.