|
Dokumentmallar inklusive anvisningar för korta arbeten och olika typer av avhandlingar.
|
Varje disputand vid Svenska handelshögskolan kan ge ut sin avhandling i högskolans serie Ekonomi och samhälle.
|
Biblioteks- och informationstjänster
|
Här hittar du Hankens formaterings- och referensguider