|
Vi har hört det gång på gång: Robotar och artificiell intelligens (AI) kommer att ersätta många av oss, även dem som jobbar i serviceyrken med direkt kundkontakt.
|
Kurser som erbjuds i samarbete med Arcada.