Studiekortet

Här hittar du information om hur du beställer och använder ditt studiekort.

Vad studiekortet används för

Studiekortet använder du till att styrka din identitet i studiesammanhang och till att få studieförmåner. Du kan använda ditt studiekort bl.a.

  • i matsalen för att få lunch till studerandepris
  • som ID när du behöver officiellt studieutdrag, närvarointyg el.dyl.
  • till att förnya ditt HRT-resekort (HRT=Helsingforsregionens trafik)
  • till att få rabatt på tåg- och bussbiljetter

Beställning av studiekortet
Studiekortet beställer du på Franks webbplats. Du kan beställa ett studiekort då informationen om din närvarostatus förmedlats till Frank. Detta sker med regelbundna mellanrum under sommaren, men allra senast före introduktionsdagarna. För att informationen skall förmedlas bör du först betala studentkårsavgiften. Får du ett meddelande om okänd studerandestatus då du försöker registrera dig på tjänsten efter att ha betalt din studentkårsavgift är det ingen fara, det betyder helt enkelt att din information inte ännu har matats in i systemet och du kan prova igen om några dagar.

För att beställa kortet behöver du även ett digitalt fotografi av dig själv, ur fotografiet bör det tydligt komma fram att det är du i bilden, men det finns inget krav på att det exempelvis skall vara taget i en viss miljö. Det är möjligt att beställa antingen ett eletroniskt studiekort eller ett studiekort i plast (med eller utan betalfunktion). 

Före du fått ditt elektroniska studiekort kan du få rabatt på t.ex. lunchpriset på Hanken genom att visa upp ett närvarointyg som du i samband med introduktionsdagarna. Ifall du beställt ett studiekort i plast ska du efter att du fått kortet hämta läsårsdekalen som bevisar att du är närvaroanmäld och berättigad till studieförmåner. Läsårsdekalen hämtar du från studentkårens mottagning i Helsingfors eller på studiebyrån i Vasa.