Studentbostäder

Hankenhuset Isabella på Busholmen
Söker du studentboende? Här hittar du tips om Hankens egna studentbostäder i Helsingfors och allmänna stundentbostäder i både Helsingfors och Vasa.

Hitta bostad i Helsingfors

Hankens egna studentbostäder: Isabella och Majsporten

Om du är närvaroanmäld examensstuderande vid Hanken i Helsingfors kan du söka om en studentbostad. Studentbostäder betyder att huset är byggt av ett allmännyttigt samfund (Hanken) med offentligt understött lån (ARA). Hyrorna är i regel 20 % billigare än på den fria marknaden.

Alla hyresavtal görs för ett läsår i gången. Kravet för att få ansöka om bostad och förlänga ditt avtal är att du är närvaroanmäld och att du skött dig som hyresgäst. Du kan säga upp bostaden mitt i läsåret bara i undrantagsfall. De som åker på Hankens utbyte får hyra yt sin bostad till en annan studerande under sin utlandsvistelse.

Hankens Isabella

Utsikten till innegården från en Isabellas bostad.

Hankens Isabella (färdigt 2021) ligger på Busholmen och har 78 ettor och två tvårummare. Hälften av bostäderna har utsikt mot havet och hälften mot innergården (på bild).

Hyrorna i Hankens Isabella:

1 rum med öppet kök, 23-26,5m² 564-693 €/mån
1 rum med öppet kök, 30m² 750 €/mån
2 rum, öppet kök, klädrum 51-52m² 1010 €/mån

 

Ansökan om bostad i Hankens Isabella är öppen för alla studerande vid Hanken i Helsingfors.

Det blir några bostäder lediga varje höst. De som ansöker om bostad ställs i kö enligt främst avstådet till studieorten. Du får mer info om ordningen då du söker om bostad.

Ansökningarna administreras av disponentbolaget Arcada Nova. Frågor om din ansökan kan ställas till info@arcadanova.fi. För att få ett hyreskontrakt krävs alltid en ansökan.

Majsporten

Hanken har 40 % av studentbostäderna i huset Majsporten som finns i Arabiastranden på den sk Majstranden. Bostäderna blev färdiga för inflytt år 2019.

Huset är ett samarbete med Arcada. Ansökningarna hanteras av bolaget Arcada Nova.
OBS! Hankeiter skall anteckna i ansökningsblankettens punkt 6:
Jag studerar vid Hanken och ansöker om bostad i Majsporten

Bostadshuset Majsporten består av 103 bostäder fördelade på 85 ettor, 14 tvåor (par- och kompisboende) och fyra treor. 40 % av bostäderna har reserverats för hyresgäster som studerar vid Hanken. Hyrorna och bostäderna enligt följande:

Etta 24,5-32 m² 470-520 €/mån
Etta + alkov (lämplig även för parboende) 34,5-40,5 m² 587-731 €/mån
Tvåa 37-45,5m² 685-800 €/mån
Kompistvåa (2 separata rum + ett gemensamt rum), 56-60,5m² 896-940 €/mån

 

Alla hyresavtal görs för ett läsår i gången. Kravet för att få ansöka om bostad och förlänga ditt avtal är att du är närvaroanmäld och att du skött dig som hyresgäst. För övrigt gäller samma ordningsregler, allmänna villkor samt regler för uthyrning i andra hand som gäller i studiebostäderna vid Majstranden. Läs om nyttiga tips för hyresgäster »
 

Övriga bostäder i Helsingfors

Svenska Studenters Bostadsstiftelse erbjuder bostäder åt studerande som tillhör någon av de svenskspråkiga nationerna. Bostäderna i Majstranden söks med samma blankett som Majsporten. Du ökar dina möjligheter att få en bostad i Majstranden genom att skriva in att du både studerar vid Hanken och är medlem i någon nation.

HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse) har ett utbud på ungefär 8 500 bostäder. HOAS-bostäder kan sökas av heltidsstuderande.

Den privata bostadsmarknaden är också fungerande och det ett utbud av lediga hyresbostäder.

Hitta bostad i Vasa

VOAS (Vasa studiebostadsstiftelse) hyr ut bostäder till studerande som gått ut grundskolan och studerar vid en läroinrättning i Vasa. VOAS erbjuder ettor, boxbostäder och familjebostäder i Brändö, Gerby, Melmo, Orrnäs, Sunnanvik och Vöråstan. Även Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelse erbjuder boende för studerande i Vasa.

Den internationella plattformen HousingAnywhere.com förmedlar bostäder för kortare perioder.