Instruktioner för kursbeskrivningar och schema

Instruktioner för WebOodi, Sisu och Schema

Kursutbud

WebOodis startsida väljer du Studiehandböcker i menyn "studieutbud". När du öppnar studiehandboken ser du samtliga kurser som ges på Hanken. Välj Öppna universitetet i Helsingfors eller i Vasa. För fullständig kursbeskrivning, klicka på kursen kod (inte kursnamnet).

Från och med våren 2022 övergår Hanken till ett nytt studiesystem, Sisu. Kursbeskrivningarna hittas vt 2022 i båda systemen.

Undervisningstider

Undervisningstiderna hittar du i schemaläggaren.  Se instruktioner för hur du använder schemaläggaren (läseordningen)

Kursmaterial

Kursmaterialet finns i Moodle. Information om hur du hittar materialet får du av respektive föreläsare när kursen börjar.