Engagera dig

Share page with AddThis
Din insats som alumn är viktig för oss!

Som Hankenalumn kan du göra en personlig insats för högskolans verksamhet. Du äger ovärderlig kunskap om affärslivet utanför högskolan. Via länkarna nedan hittar du mer information om hur du kan göra en insats och hjälpa Hanken och studeranden.

Bli mentor för en Hankeit
Vill du få nya fräscha idéer och insikter och samtidigt utveckla din egna expertis som mentor? Mentorskap kan frambringa möjlighet till ömsesidigt växande och tanken är att mentor och adept skall lära och utvecklas tillsammans. 

Dela med dig av din expertis 
Som alumn önskar vi att du delar med dig av din kunskap och din arbetserfarenhet. Du kan ställa upp som gästföreläsare både för hankeiter och för andra alumner. Du är också välkommen i olika planeringskommittéer för att ge din syn på hur vi bäst engagerar och lockar alumnerna till våra alumnevenemang. Eller varför inte engagera dig i entreprenörskap via Hanken Business Lab? Kontakta alumni@hanken.fi och involvera dig.

Donera till Hanken 
De finländska universitetens självständighet har ökat märkbart, liksom också kraven på ekonomiskt ansvar, och universitetens privatfinansiering har blivit avgörande. Hanken vänder sig till sina alumner, samarbetspartner och vänner för att förverkliga visionen om en internationellt konkurrenskraftig handelshögskola med stark ekonomi.

Rekrytera en praktikant
Nu har du möjlighet att ta del av Hankens internationella praktikprogram, ett unikt tillfälle för ditt företag att erhålla stöd, input och talang från blivande proffs inom din bransch.  Ta chansen och rekrytera en praktikant idag!

Årskursträffar
Är du intresserad av att träffa dina gamla studiekamrater? 
Om du svarade ja på frågan kan du samla ihop en grupp med alumner och ni kan tillsammans planera en årskursträff för just er årskurs! Kontakta alumni@hanken.fi och ordna en årskursträff.

Kanske det intresserar att delta i forskningssamarbete eller att ta emot studerande på företagsbesök? Möjligheterna är många - kontakta oss för att höra mer. 

alumniverksamhet