Enheten för forskning och universitetsservice

Enheten erbjuder stöd för service riktat till hela högskolan.

Till enheten för universitetsservice hör Hankens bibliotek, datacentral, personalärenden, marknadsföring och kommunikation, interna fastighetstjänster och –underhåll.

Enheten är indelad i fem avdelningar:

Enhetens direktör

Elina Stadigh

Direktör för enheten för universitetsservice
elina.stadigh@hanken.fi
+358 40 352 1299