Enheten för studier och antagning

Enheten ansvarar för och utvecklar processerna för antagning och studier och undervisning på alla nivåer.

Till enheten för studier och antagning hör antagningsservice, studieservice, stödet till undervisningen, Hankens öppna universitet och institutionernas amanuenser.

Enheten för studier och antagning ansvarar för

  • kommunikationen med sökande, för beredningen och tillämpningen av antagningskriterier, för antagningsdatabaserna, samt för beredning och verkställande av antagningsbeslut (ansokan@hanken.fi då det gäller frågor gällande ansökan till svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningar, masters@hanken.fi då det gäller frågor gällande ansökan till engelskspråkiga magisterutbildningar, doctoral.studies@hanken.fi då det gäller gällande ansökan till forskarutbildningen)
  • introduktion till studierna, studievägledning om och uppföljning av examenskraven, för ordnande av tentamina och för utexamineringsprocessen (studieinfo@hanken.fi), verifiering av examensbetyg och studier (verifications@hanken.fi)
  • administrationen av samarbetsstudier, fristående studier, fortsatt lärande och Öppna universitetet vid Hanken (oppna@hanken.fi)
  • studie- och undervisningsplaneringsprocessen, studieregistret,  pedagogiskt stöd för undervisningen samt kvalitetsprocesser och uppföljning gällande inlärningsresultat och utvärdering av utbildningen
  • det administrativa stödet på institutionerna.