Forskningsrådets och utbildningsrådets medlemmar

Hanken har ett forskningsråd och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Forskningsrådets och utbildningsrådets medlemmar utses av universitetskollegiet på förslag av institutionerna, språkcentret, rektor efter hörande av högskolesamfundet samt studentkåren.

Rektor har utsett prorektor David Grant till ordförande för forskningsrådet och prorektor Sören Kock till ordförande för utbildningsrådet. Informationsspecialist Margareta Danielsson är sekreterare för forskningsrådet, studiesekreterare Marika Finne är sekreterare för utbildningsrådet och kvalitetschef Tove Ahlskog-Pursiainen är sekreterare för det sammanslagna akademiska rådet. Det sammanslagna rådet består av forskningsrådet och utbildningsrådet tillsammans och leds av rektor Ingmar Björkman som ordförande.

Rådens sammansättning:

Forskningsrådet

Ordförande

Vice ordförande

David Grant

Rune Stenbacka

En professor / institution (suppleant)

 

Redovisning och handelsrätt

Nari Lee (Kim Ittonen)

Finansiell ekonomi och nationalekonomi     

Rune Stenbacka (Eva Liljeblom)

Företagsledning och organisation

Sören Kock (Mats Ehrnrooth)

Marknadsföring

Peter Björk (Kristina Heinonen)

Två representanter för grupp 2

Jennie Sumelius (Emma Nordbäck)

 

Jesper Haga (Dennis Sundvik)

En representant för doktoranderna

Theo Herold (Helleke Heikkinen)

 

Utbildningsrådet

Ordförande 

Vice ordförande

Sören Kock

 

En representant / ämne (suppleant)

 

Entreprenörskap och företagsledning

Joakim Wincent (Tom Lahti)

Finansiell ekonomi    

Karl Felixson (Benjamin Maury)

Företagsledning och organisation

Janne Tienari (Mats Ehrnrooth)

Handelsrätt

Matti Kukkonen (Nari Lee)

Logistik och samhällsansvar

Gyöngyi Kovacs (Nikodemus Solitander)

Marknadsföring

Kristina Heinonen (Annika Ravald)

Nationalekonomi

Staffan Ringbom (Ari Hyytinen)

Redovisning

Kim Ittonen (Eva Ström)

En representant för språkcentret

Sofia Stolt (Margit Breckle)

Tre representanter för de studerande

Emilia Winqvist (Pia Blomqvist)

 

Ville Ruokonen (Mats Welander)

 

Elsa Kuula (Theresa Forsskåhl)