Enheten för forskning och universitetsservice

Enheten erbjuder stöd för service riktat till hela högskolan.

Till enheten för universitetsservice hör Hankens bibliotek, datacentral, personalärenden, kommunikation, juridik samt interna fastighetstjänster och –underhåll.

Direktionen för enheten för universitetsservice fungerar som styrgrupp för datasäkerhet och dataskydd.

Enheten är indelad i sex avdelningar:

Enhetens direktör

Elina Stadigh

Direktör för enheten för universitetsservice
elina.stadigh@hanken.fi
+358 40 352 1299