Enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer

Enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer ansvarar för och arbetar med Hankens internationalisering, näringslivssamverkan, externa relationer och inkubatorverksamhet.

Vi arbetar i fyra team. Länkarna nedan ger dig information om teamens aktiviteter och kontaktuppgifter.

Enhetens direktör

Charlotta Collén
Tfn: +358 50 342 2586
charlotta.collen(at)hanken.fi

Besöksadress och adress för kurirpost

Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
Arkadiagatan 22
00100 HELSINGFORS, FINLAND

Postadress

Svenska handelshögskolan
Enheten för internationella ärenden och externa relationer
PB 479
00101 HELSINGFORS, FINLAND

Hankens telefonväxel

+358 29 431 3000