| 08.03.2018

Utveckling och organisation av stödfunktionerna

Utredningen om hur man på bästa möjliga sätt kunde organisera och utveckla stödfunktionerna pågår som bäst och processen kommer att fortsätta under hela våren.

I januari och februari har konsulten Niclas Lindgren, Renesans Consulting, genomfört intervjuer med ledningsgruppen och annan personal i nyckelposition för att samla in information om den nuvarande verksamhetsmodellen och tankar och idéer om hur verksamhetsmodellen kunde se ut i framtiden. Under februari månad har han analyserat intervjuerna och hade en första workshop med ledningsgruppen.Under mars och april fortsätter utvecklingsarbetet i form av workshoppar med ledningsgruppen (15.3) samt en utvecklingsdag och feedbacktillfällen för den administrativa personalen i Helsingfors (5.4.2018 kl. 13-16). Den administrativa personalen i Vasa erbjuds ett likadant tillfälle (12.4 kl. 9.30-12.00). Denna utvecklingsdag ersätter vårservice i år.Under april månad presenterar konsulten flera förslag för ledningsgruppen och allmänna feedbacktillfällen för alla ordnas i maj i både Helsingfors och Vasa.Niclas Lindgren kommenterar själv sitt arbete så här: ”Efter 16 utförda intervjuer börjar bilden klarna. Massor av saker är verkligen bra i nuläget, men så gott som alla är eniga om att mycket behöver fixas. Och att allting inte fixas med enbart omstrukturering och klarare rollfördelning, utan även att ledarskap, sätt att jobba och arbetskultur ses över”.Utredningen kommer inte att minska antalet anställda. Samarbetsförhandlingar hålls enligt lag och samarbetskommittén följer och behandlar processen under hela våren på sina möten.I maj presenteras alternativa modeller för styrelsen.