| 17.02.2017

Utbytesstuderande rekommenderar Hanken varmt

De studerande som varit på utbyte vid Hanken hösten 2016 ger sin utbytesvistelse ett mycket gott betyg och hela 97 % säger att de skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.

Detta framgår ur den enkät Hanken lät göra bland de studerande som vistats som utbytesstuderande vid Hanken under höstterminen 2016.Majoriteten av utbytesstudenterna var antingen mycket nöjda eller nöjda med kurserna vid Hanken, såväl med kursutbudet (83 %), utvärderingsmetoderna (93 %), sin egen inlärning (87 %), som med undervisningsmetoderna (88 %). Jämfört med tidigare års resultat hade tillfredsställelsen över kursutbudet ökat markant. Dessutom hade nästan alla kommit in på de kurser de sökt till. Många respondenter var intresserade av fortsatta studier på magisternivå vid Hanken eftersom man upplever utbildningen som högklassig.Utbytesstudenterna berömde den utmärkta studentservicen vid Hanken både i Helsingfors och i Vasa. Speciellt Centret för internationella ärenden hade lyckats väl i sin kommunikation till studenterna. Lärarna fick också en eloge för att vara öppna och stöttande.Faktorer som studerandena de senaste åren visat mest missnöje med är boendet i Helsingfors som kan vara både dyrt och svårt att ordna. Största delen av studerandena bodde vid HOAS studentbostäder, men andelen som hyrt bostad på privata marknaden har ökat markant jämfört med tidigare år. Studenterna är ändå aningen nöjdare med boendet hösten 2016 än de varit tidigare.

På enkäten svarade 71 av totalt 112 utbytesstuderande (63%), vilket är mycket bra. Av respondenterna kom största delen från Europa och Asien och 25% hade tillbringat sitt utbyte vid Vasa campus.