| 30.10.2020

Trovärdighet och ansvar centrala i det amerikanska presidentvalet

USA-presidentvalsdebatt på Hanken 28.10.2020
Paneldeltagarna i diskussionen “What is happening? – The impact of the US presidential elections” på Hanken var eniga om att osäkerhet har präglat både Trumps valperiod och nästa veckas val.

Se videon från diskussionen här!

Som en Hollywood-film, beskrev Alexandra Pasternak-Jackson, VD för Amcham Finland, den senaste valperioden: den globala pandemin med president Trumps insjuknande i covid-19, en ekonomisk nedgång, Black lives matter-rörelsen med mera. Det är verkligen svårt att förutspå hur USA kommer att se ut efter valdagen.

Det viktigaste för den globala ekonomin är USA: s stabilitet och trovärdighet som en ansvarsfull handelspartner, konstaterade Hanna Laurén, direktör vid Finlands näringsliv. Å andra sidan konstaterade Saska Saarikoski, redaktör vid Helsingin Sanomat, att det ur Finlands synvinkel är ganska irrelevant vilken kandidat som vinner valet. Resultatet har förmodligen liten effekt på de bilaterala handelsförbindelserna mellan Finland och USA.

Många frågetecken framöver oavsett valresultatet

Paneldeltagarna påminde om att det oavsett valresultatet finns många oroväckande frågor i framtiden. Den ekonomiska kampen mellan Kina och USA försvinner inte efter valet och behöver lösas på något sätt, samma sak gäller klimatförändringen. Det finns heller ingen återvändo till det förflutna; hatprat är vardag i politiken och det kan vara svårt eller till och med omöjligt att återgå till den tidigare kulturen.

Det har redan förekommit volatilitet på aktiemarknaden innan det kommande valet, och den kommer säkert att öka på valdagen. Enligt Gonul Colak, professor i finansiell ekonomi vid Hanken, kan den stora börskraschen inträffa två eller tre månader efter valet om det fortfarande råder ovisshet om valresultatet eller konsekvenserna av det.

Skillnader i den politiska kulturen mellan länderna

En intressant jämförelse gjordes mellan det finska och det amerikanska valet: USA är ett stort land där människor är vana vid färgstarkt språk och dramatiska konfrontationer i politiken, och också en något kaotisk valprocess. Ett liknande tillvägagångssätt kan vara farligt för en liten demokrati som Finland, sade Saska Saarikoski, journalist vid Helsingin Sanomat. När allt kommer omkring är det till och med troligt att allt kommer att sluta bra, trots hotbilderna som finns, konstaterade han.

Man har varnat för att det kan ta veckor, till och med månader att få ett valresultat. I det här valet är 40% av väljarna unga, och deras röster kan spela en avgörande roll i vågmästarstaterna. Sophia Rahimeh, Hankenstudent och amerikansk medborgare, berättade att för den unga generationen i USA är klimatförändringen och hållbarhet, och å andra sidan internationalisering, de viktigaste frågorna som styr deras politiska beslut.

Panelen “What is happening? – The impact of the US presidential elections” organiserades i Hanken i Helsingfors den 28 oktober 2020. Medlemmarna i panelen var Gonul Colak, professor i finansiell ekonomi vid Hanken, Hanna Laurén, direktör vid Finlands näringsliv, Saska Saarikoski, journalist vid Helsingin Sanomat, och Sophia Rahimeh, magisterstudent på Hanken.

Alexandra Pasternak-Jackson, VD för Amcham i Finland modererade diskussionen och Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan på Hanken, fungerade som värd. Vi hörde också hälsningar från Hankens rektor Karen Spens och USA: s ambassadör i Finland, Robert Pence.