| 06.06.2017

Summer School med Mays Business School

Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för andra gången en gemensam Summer School 5-29 juni 2017.

Totalt 27 studerande från Mays och Hanken deltar i programmet. Helheten består av tre kurser; “International Environment of Business” (3 ECTS) som ges av Mays Business School och kurserna “Introduction to Nordic Business Cultures” (3 ECTS) och “Introduction to Russian Business Culture” (3 ECTS) som ges av Hanken.Dr Daria Panina, föreläsare på kursen International Environment of Business, från Mays Business School, har med sig en grupp på 14 studerande från Mays. Inom ramen för de tre kurserna kommer de tillsammans med Hanken-studerande att studera olika ämnen inom internationell företagsverksamhet och olika företagskulturer. I kursen om nordiska företagskulturer ingår teman så som arbete och företagsledning, företagande, politisk ekonomi och design. I programmet ingår också gästföreläsningar och företagsbesök till bl a Fazer. Ett viktigt element i kurserna är interaktionen mellan studerande från Hanken och Mays.Föreläsare från Hanken är Fredrik Weibull (”Introduction to Nordic Business Culture”) och Peter Zashev, Program Director, Hanken & SSE Executive Education (”Introduction to Russian Business Culture”).För mera information vänligen kontakta chef för utbytesprogrammet Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi

img_8560.jpg