| 24.10.2017

Studerande lär sig företagsanalys via Slush

Hanken startar i höst en unik kurs, Strategic Growth Investing, där studerande lär sig företagsvärdering genom analys av företagsstrategi, finansiering och bokslut. Kursen kombinerar teori, praktik och uppgifter under uppstartsevenemanget Slush.

Kurser är utarbetad i samarbete mellan Wahlroos professor i finansiell ekonomi Benjamin Maury, innovationsprofessor Liisa Välikangas, samt prorektor och professor i redovisning Minna Martikainen. Kursmaterialet är nytt och utarbetat specifikt för den här kursen.- Kursen är en unik kombination av perspektiv från strategi, innovation, redovisning samt finansiell ekonomi. Vi ser att detta tvärvetenskapliga grepp motsvarar den verklighet våra studerande kommer att möta i arbetslivet efter sina studier, säger Benjamin Maury, som är ansvarig för kursen.Kursen kopplar starkt till företag i uppstarts- och tillväxtfasen. Under kursens gång lär sig studerandena att analysera företagsstrategier och bokslut för att kunna göra prognoser för uppstartsföretags framtida utveckling. De ska också kunna använda teorier inom tillväxtfinansiering för att identifiera investeringsmöjligheter och fatta investeringsbeslut.Det internationella uppstartsevenemanget Slush kommer att vara en central del av kursen.- I samband med Slush skall deltagarna välja uppstartsföretag som de analyserar både före, under och efter evenemanget. Genom denna mycket konkreta övning får de studera såväl företagets strategi, finansiella position som eventuella framtida värde, berättar Maury.Vid sidan om traditionella föreläsningar innefattar kursen även gästföreläsningar både i klassrum och över nätet av företagsrepresentanter för att belysa olika perspektiv på företagande och investering.Bland gästföreläsarna återfinns Mårten Mickos från HackerOne, som föreläser virtuellt och berättar om strategisk företagsanalys ur en VD:s synvinkel och Petteri Koponen från Lifeline Ventures, som presenterar företagsverksamhet ur ett venture capital- och ägarperspektiv. Philippe Vanrie från EUREKA, den europeiska organisationen för forskning och utveckling, bidrar med en internationell dimension och kommer att tala om företagskluster.Förhandsintresset bland studerandena har varit stort men endast ett 20-tal studenter antas på basis av ansökningar. Kursen har även lockat flera studerande som är intresserade av att starta egna bolag.Mera information:Benjamin Maury
Wahlroos professor i finansiell ekonomi
Tel: +358 40 352 1422
E-post: benjamin.maury@hanken.fi