| 02.04.2019

Stort antal nya studenter till magistersstudier på engelska i höst

I år mottog Hanken 454 ansökningar till magisterprogrammet med studier på engelska. Av de sökande uppfyllde 45% de allmänna behörighetskraven, vilket är rekordmånga i jämförelse med tidigare år.

Sammanlagt 106 studenter tog emot sin studieplats, vilket är det högsta antalet nya studenter sedan läsårsavgifter infördes i Finland för studenter från länder utanför EU/EES (2017). Införandet av läsårsavgifter medförde först en nedgång i antalet sökande, men årets antagning indikerar att denna inledande effekt har stabiliserats och allt mer kvalificerade och motiverade sökande väljer Hanken. Av alla antagna studerande har 41% utländsk nationalitet.

De populäraste specialiseringarna i år var Financial Analysis and Business Development och Business and Management, med särskild tyngd på inriktningarna Finance, Marketing och International Strategy and Sustainability.

Hanken önskar alla våra nya magisterstuderande ett stort lycka till, vi ser framemot att träffa er i slutet av augusti!