| 20.06.2018

Självserviceportal för förnyande av lösenord, utkvittering av avtal

Hanken övergår i augusti till en självserviceportal för förnyande av lösenord och godkännande av användaravtal

Byte av lösenord sker framöver i självserviceportalen som tas ibruk under sommaren. I portalen kan du

  • förnya ditt lösenord 
  • återställa ett glömt lösenord (kräver finsk personnummer)
  • skriva på ditt användaravtal som ny användare (kräver finsk personnummer)

I samband med att du förnyar eller återställer lösenord kommer du också att vara tvungen att godkänna Hankens användaravtal på nytt. I fortsättningen kommer du alltid att göra det varje gång du byter lösenord, dvs åtminstone var 400:e dag. Du ser också i systemet det avtal du har godkänt och länkar till de regler och instruktioner du samtidigt godkänt.Nya användare som skall lösa ut sitt användaravtal och som från tidigare har en finsk personbeteckning, kan också skriva på sitt första avtal och byta lösenord via portalen genom att identifiera sig med bankkoder.I praktiken betyder det här att de flesta nya studerande och ny personal eller associerade kan sköta godkännande av avtalet så fort deras studierätt är giltig i Oodi respektive arbetsavtal eller associerat avtal finns i personaldatabasen. Det bör underlätta både för ordinarie examensstuderande och samarbetsstuderande som tar enskilda kurser (förutsatt att deras uppgifter förts in i Oodi och studierätt skapats).Undantagen är studerande, personal eller associerade, som inte från tidigare har ett finländskt personnummer (utländska masterstuderande som inte tidigare studerat i Finland, utbytesstuderande, gästande forskare etc). De ska som förut kvittera ut sitt id och underteckna användaravtalet efter att ha visat upp ett giltigt identitetsbevis (pass, officiellt identitetskort) vid servicedisken Infobiten eller datacentralen i Vasa.Om det är problem, kontrollera i första hand att din studierätt respektive ditt avtal är i kraft.Du hittar portalen på Hankens webb under IT-tjänster: t.ex.: Studier - studieservice - IT-tjänster - Byt lösenord (electronisk länk)Hjälpadresser:

Datacentralen

Related news