| 12.06.2020

Sirpa Pietikäinen: "Hållbar finansiell reglering kan rädda världen om vi kan lösa utmaningarna med rapporteringen"

Den växande betydelsen av ESG-data för ekonomiskt beslutsfattande och för att uppnå hållbarhetsmål var i fokus på ett webbinarium som Hanken arrangerade 11.6.2020. Talarna krävde ökad standardisering, transparens, tillgänglighet och tillförlitlighet av hållbarhetsdata då det ställs hårda klimat- och miljökrav.

Europaparlamentarikern Sirpa Pietikäinen illustrerade vikten av ESG-data, det vill säga data som gäller hållbarhet inom miljö, sociala frågor och god förvaltningssed, genom att jämföra den med befintliga standarder för finansiell rapportering.

- Vi har finansiella rapporteringsstandarder för hur ett företag styrs och hur effektivt ledarskapet är. Vi accepterar inte något bedrägeri på den ekonomiska sidan, sade Pietikäinen. Med tanke på miljökrisen är det däremot mycket mindre viktigt om företagets direktör stjäl pengar från företaget än om företaget förstör vår framtid med investeringar i fossilt bränsle eller miljöfarlig produktion. Det är därför vi också behöver rapportera miljö-, social- och förvaltningsfrågor, tillägger hon.

Hon var optimistisk när det gäller de omfattande möjligheterna till hållbar finansieringsreglering och trodde att den till och med kunde "rädda världen". Men många utmaningar måste övervinnas för att uppnå den nödvändiga nivån på harmoniserad ESG-rapportering.

-ESG-data måste vara standardiserade, pålitliga, giltiga, jämförbara och transparenta. ESG-rapporteringen bör vara en del av EU:s redovisningsdirektiv och vi behöver en europeisk plattform för standardiserade ESG-data tillgängliga för investerare, allmänheten och media,  konstaterade Pietikäinen.

Martin Spolc, chef för enheten för hållbar ekonomi vid Europeiska kommissionen, krävde också en högre ambitionsnivå när det gäller hållbarhetsredovisning.

- Tack vare European Green Deal blir målsättningarna allt mer ambitiösa. Vi måste helt enkelt prestera bättre. Trots alla uppmuntrande framsteg som vi ser på marknaden håller inte framstegen samma takt som de utmaningar vi står inför, kommenterar Spolc.

Han fortsatte med att konstatera att ambitionen i EU är att rapporteringen inte bara ska beakta effekterna av klimatförändringar och miljörisker på företag, utan att också företag ska rapportera om effekterna av deras aktiviteter på klimatet och miljön.

Bakgrunden för diskussionen var ett förslag undertecknat av Hanken tillsammans med den finländska finanssektorn som rekommenderade EU att ta en ledande roll i utvecklingen av ett öppet ESG-dataregister genom att standardisera företagens ESG-rapportering.

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen stod värd för webbinariet tillsammans med Hanken, Finance Finland, Finance Denmark och Finance Norway. Andra som deltog i diskussionen var:
• Olivier Boutellis-Taft, VD, Accountancy Europe
• Rasmus Nikolaj Due Skov, chef för global hållbarhet, Ørsted
• Aleksandra Palinska, Senior Regulatory Policy Advisor, Efama
• Sinne Conan, chef för europeiska frågor, Finans Danmark
• Esko Kivisaari, vice verkställande direktör, Finance Finland