| 28.08.2019

Sara Lindemans doktorsavhandling belönades

Hankendoktorn Sara Lindeman har vunnit andra pris i EDAMBA Thesis Competition 2019 för avhandlingen ” Early-phase market organizing in subsistence settings”.

Lindeman disputerade vid Hanken i januari 2018 och hennes avhandling kan du läsa här.

Professor Veronica Liljander fungerade som examenshandledare och biträdande professor Pia Polsa och professor Kaj Storbacka (University of Auckland) som handledare.

Sara Lindeman är expert på innovation för hållbar utveckling. I höst slutför hon New Global projektet vid Aalto Universitet – ett stort multidisciplinärt forsknings- och innovationsprojekt med fokus på Afrika, Indien och Latinamerika. Lindeman har även nyligen grundat konsultföretaget Leapfrog Projects som hjälper finländska företag hitta nya marknader i utvecklingsländer.

The European Doctoral Programmes Association, EDAMBA, är en europeisk intresseorganisation för forskarutbildning inom det företagsekonomiska området. För medlemskap i EDAMBA förutsätts kvalitet och kvantitet inom forskarutbildningen och totalt finns det ett sextiotal medlemsuniversitet i Europa. Varje år ordnas EDAMBA Thesis Competition och alla EDAMBA:s medlemsuniversitet har rätt att utse deltagare till tävlingen.

Prisceremonin hölls 2.9.2019 i Oxford Brookes University. Prissumman uppgick till 1500 euro.

Sara Lindeman mottog EDAMBAs pris