| 23.10.2020

Reserestriktioner är effektivt mot virusspridning – men stoppar också transporten av medicinsk utrustning

Reserestriktioner är en av de mest effektiva metoderna för att stävja spridningen av coronaviruset. Samtidigt har resestoppet orsakat allvarliga problem för transporten av medicinsk utrustning. Det här visar färska resultat från ett forskningsprojekt som leds av Hanken.

En jämförelse mellan 33 länder visar att de mest effektiva åtgärderna under vårens utbrott var att inhibera offentliga evenmang, begränsa internationellt resande och att stänga arbetsplatser. De länder som snabbt införde de här restriktionerna hade lägre dödlighet i covid-19. Men samtidigt som spridningen av viruset effektivt begränsades, förorsakade speciellt restriktionerna i internationellt resande svåra problem för transporten av medicinsk utrustning. Det här gällde utrustning som behövdes för att testa för smitta, vårda de som insjuknat och skyddsutrustning som behövs för att hindra smittan från att spridas.

– Frakten av medicinsk utrustning drabbades oproportionerligt hårt av restriktionerna. Största delen av flygfrakten till Finland kommer som frakt i passagerarplan. Då passagerarplanen står stilla, försvinner också fraktkapaciteten. Nästan all medicinsk skyddsutrustning som vi använder i Finland kommer från Kina eller Indien. Omfattningen av problemen med frakten av medicinsk utrustning överraskade till och med oss forskare, säger Gyöngyi Kovács, professor i humanitär logistik på Hanken.

Förutom flygstoppet hämmades tillgången av medicinsk utrustning också av marknadsstörningar då efterfrågan sköt i höjden, okontrollerade prishöjningar och rent bedrägeri som förfalskning av certifikat.

– En av de rekommendationer vi ger i vår rapport är att utveckla internationellt sammanlänkade beredskapslager för medicinsk utrustning. Det finns lovande internationella initiativ som bygger på att länder kan låna utrusning åt varandra och på så sätt slippa stora lagringskostnader. Coronapandemin har visat en gång för alla att inte ens länder som Finland som är bra på beredskap, klarar sig ensam i en pandemi, säger Kovács.

Forskningsprojektet HERoS (Health Emergency Response in Interconnected Systems) har som mål att ta fram rekommendationer för att effektivera åtgärderna för att hindra spridningen av covid-19. Delresultat från HERoS-projektet presenteras på ett internationellt webbinarium tisdagen den 27. oktober kl.13.00-14.00. Du kan delta i webbinariet genom att anmäla dig på projektets webbsida. På webbsidan finns också forskningsrapporterna med resultaten.

Mera information:

Gyöngyi Kovács
Professor i humanitär logistik
Hanken Svenska handelshögskolan
e-post: gyongyi.kovacs@hanken.fi