| 22.06.2017

Rektor premierade extern forskningsfinansiering

För att uppmuntra Hankens forskargrupper att ansöka om extern finansiering har högskolan utvecklat ett premieringssystem för att belöna ansökningar om extern finansiering från källor som Finlands Akademi och EU.

Premieringssystemet belönar både ansökningar om och beviljad finansiering. Rektor beslutade 15.6.2017 att premiera följande personer:

För beviljade projekt:

  • Virpi Sorsa (ansvarig ledare), Thommie Burström, Juhana Peltonen, Jouni Virtaharju, Kari Jalonen för det beviljade projektet ’ Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu’
  • Olli Pitkänen (ansvarig ledare) för det beviljade projektet ’ Future Regulation of Industrial Internet (FRII)’
  • Peter Sarlin (ansvarig ledare) för det beviljade projektet ’ Digging into High Frequency Data: Present and Future Risks and Opportunities’

För utmärkt utvärdering av ansökan:

  • Gyöngyi Kovács (ansvarig ledare), Ira Haavisto, Peter Tatham, David Grant för utmärkt utvärdering av ansökan till Finlands Akademi

Premiering för utmärkt utvärdering av ansökan innebär att finansieringsansökan har uppnått minst 5 på Finlands Akademis värderingsskala för ansökningar (1-6).Vi gratulerar!Läs mera om riktlinjerna för premiering av forskningsfinansiering här:

Riktlinjer för premiering av extern forskningsfinansiering