| 09.04.2019

Rekordantal ansökningar till Hankens kandidat- och magisterutbildning

Ansökningstiden för vårens ansökan till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning samt magisterprogrammet med studier på svenska är nu avslutad. Det sammanlagda antalet ansökningar nådde rekordhöjd i år.

Hanken har i år flera sökande till nästan alla ansökningsmål.

-Vi är mycket nöjda med resultatet. Hankens höga kvalitet på utbildningen uppskattas, vilket bekräftas av att allt fler söker sig hit, säger antagningsplanerare Linda Martelius.Totalt inkom 1439 ansökningar för en studieplats i integrerade kandidat- och magisterutbildning (2018: 1254) och totalt 196 personer har ansökt om en studieplats inom magisterprogrammet med studier på svenska (2018: 187).

Ansökan på basis av Öppna universitetsstudier, minskade en aning i år till 74 sökande (2018:89), men samtidigt har också antagningskraven höjts jämfört med tidigare år.Antalet ansökningar ökade ganska jämnt men antalet sökande med finskspråkig skolbakgrund är tydligt fler än ifjol, vilket kan härledas till mera synlighet i samband med det nationella antagningssamarbetet. Antalet sökande till Vasa har också ökat.

Från och med 2018 är Hanken med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. 60% av studenterna antas på basis av sina studentexamensbetyg. Man kan också bli antagen via ett inträdesprov, som är detsamma för alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning. Inträdesprovet på Hanken hålls 5.6.2019.För mera information om antagningen vänligen kontakta Linda Martelius (ansokan@hanken.fi, tel. 0403521388)