| 20.09.2021

Professor Mats Ehrnrooth: "Sluta aldrig tänka om!"

Karen Spens tillsammans med professorerna Ehrnrooth, Storbacka, Ittonen och Grant
Den 17 september 2021 arrangerade Hanken Svenska handelshögskolan en installationsceremoni för tre nya professorer, Mats Ehrnrooth (företagsledning och organisation), Kaj Storbacka (Hanken Foundation Professor) och Kim Ittonen (redovisning).

I sitt installationstal påpekade professor Mats Ehrnrooth att forskningen aldrig har varit så utmanad, ifrågasatt och debatterad som under dessa pandemitider. Han sade också att särskilt inom ledarskapsforskning är det svårt att få fram bra data. Baserat på bevis från många vetenskapsområden där det är svårt att upprepa forskningsstudier, hävdade han att det skulle vara viktigt att förbättra ett antal svagheter även inom ledarskapsforskningen.

För att understryka sin poäng hänvisade Ehrnrooth till författaren Adam Grant som uppmanar oss att ”tänka om” och noterade att detta gäller lika mycket för forskare och utövare, och vår nuvarande förståelse av den relativa vikten av ledarskap och HRM.

- Vetenskap är fortfarande det bästa mänskligheten har uppfunnit. Utövarnas styrka är erfarenhet, styrkan hos forskare är data och metoder, kommenterade Ehrnrooth. Han hävdade att dessa två parter i allt större utsträckning behöver samarbeta för att producera mer robust ledarskapskunskap, och att analys av människor ger intressanta möjligheter för sådant samarbete.

Behov av marknadsinnovation istället för produktinnovation

Professor Kaj Storbacka har i många år nu fokuserat på att forska på marknadsformande strategier. Enligt honom måste vi vidga vår syn på vad innovation är och kan vara.

-Hälften av alla innovationer misslyckas och vi säger att marknaden inte var redo. Det man behöver göra är att förstora sitt innovationsperspektiv till att omfatta både affärsmodell och marknad förutom den nya produkten, säger Storbacka.

Marknaden ansågs tidigare vara förutsägbar, men de senaste två åren har visat att marknaderna i själva verket är allt mer oförutsägbara. Hur formar du då en marknad?

- Tidpunkten är viktig. Det är vettigt att forma marknaden när det redan finns turbulens. För det andra behöver du lite entreprenöriell experimentvilja. Marknaderna är komplicerade och därför är det nästan omöjligt att göra planer i förväg och hålla sig till dem, säger Storbacka. Dessutom måste du säkerställa en win-win-win-situation. Du kan inte forma en marknad om intressenterna inte känner att de kommer att tjäna på det, tillägger han.

Revision minskar informationsrisken

Den nya professorn i redovisning, Kim Ittonen, indikerade att revision är en ekonomiskt motiverad tjänst för att minska informationsrisken och har en viktig roll i kommunikationen mellan företag och deras intressegrupper.

-Värdet av revisionen kommer från att revisorn identifierar felaktigheter och kräver att de som ansvarar för företaget och upprättar finansiella rapporter justerar dessa felaktigheter innan bokslutet publiceras offentligt, säger Ittonen.

Företag offentliggör mycket mer information än bara historisk finansiell information. De ger ut rapporter om ESG, risker som cyberrisker och prognoser, men hittills granskas endast de historiska finansiella rapporterna.

-EU-kommissionen har nyligen gett ett förslag som skulle införa ett EU-omfattande revisionskrav för rapporterad hållbarhetsinformation. Detta skulle öka korrektheten och tillförlitligheten på den rapporterade hållbarhetsinformationen inom EU, avslutade Ittonen.

 

Se inspelningen av ceremonin här!