| 05.12.2016

Presidenten premierade Hankenanställda

Republikens president har beslutat att den 6 december 2016 förläna fyra anställda vid Hanken utmärkelsetecken för deras insatser på Hanken och universitetsväsendet i allmänhet i Finland.

Riddartecknet av 1 klass av Finlands Vita Ros orden tilldelades professor Bo-Christer Björk och professor Tore Strandvik.Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden tilldelades utbildningsplanerare Susanna Taimitarha.Medalj av 1 klass av Finlands Vita Ros orden tilldelades studiestödssekreterare Sara Schultz.