Presidenten premierade Hankenanställda

Presidenten premierade Hankenanställda

Republikens president har beslutat att den 6 december 2016 förläna fyra anställda vid Hanken utmärkelsetecken för deras insatser på Hanken och universitetsväsendet i allmänhet i Finland.
Riddartecknet av 1 klass av Finlands Vita Ros orden tilldelades professor Bo-Christer Björk och professor Tore Strandvik.
Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden tilldelades utbildningsplanerare Susanna Taimitarha.
Medalj av 1 klass av Finlands Vita Ros orden tilldelades studiestödssekreterare Sara Schultz.