| 15.05.2020

Öppna universitetets kurser gratis för alla från och med augusti

På grund av det rådande pandemiläget och den inverkan det haft på Finlands ekonomi vill Hanken erbjuda möjligheten till gratis utbildning i ekonomi också för andra än våra examensstudenter.

I juni öppnar anmälan för sommarkurserna som ges i augusti via Hankens Öppna universitet. Då är det också möjligt för vem som helst som är intresserad av Hankens kursutbud att avgiftsfritt ta del av undervisningen och avlägga studiepoäng. Avgiftsfriheten gäller även höstens kurser (anmälning i augusti).

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning. Kurser på grundnivå lämpar sig för alla medan kurser på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper.

Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare och kurserna är de samma som ingår i vår examensutbildning. Kursutbudet består av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid med platser reserverade för Öppna universitetets studerande. I utbudet ingår även studier helt eller delvis på distans.

Snabbleden är ett särskilt paket av första årets kandidatstudier riktat till den som siktar på att bli antagen till examensstudier. Snabbleden är fortsättningsvis avgiftsbelagd. Anmälan till den öppnas i augusti.

Mera information och anmälning här. Det finns ett begränsat antal platser och de fylls i anmälningsordning.