| 25.11.2022

Ny studie: Företagets värde kan öka om vd:n har andra jobbmöjligheter

Kvinna sitter i mötesrum, ler mot kollegerna och applåderar
En vd ska inte vara för hårt bunden till sitt jobb – ett företag kan faktiskt vinna på att vd:n upplever att hen har möjlighet att få andra jobb. Enligt en ny studie ökar vd-mobilitet aktieägarvärdet.

Studien som har publicerats i Journal of Corporate Finance genomfördes av Gönul Çolak, professor i finansiell ekonomi vid Svenska handelshögskolan (Hanken) tillsammans med Timo Korkeamäki, professor och prorektor vid Aalto-universitetets handelshögskola.

Porträttbild av Gönul Çolak
Gönul Çolak

– Vid många företag tror man automatiskt att det är dåligt för organisationen om vd:n överväger andra anställningar. Men det är faktiskt precis tvärtom. Om en vd tror att hen lätt kan få ett annat jobb är det mer sannolikt att hen tar risker som kan öka företagets värde, säger Gönul Çolak.

Om en vd å andra sidan antar att hen inte kan hitta ett annat jobb är risken större för ett mindre riskvilligt och mer konservativt agerande.

– Vd:n kanske väljer bort riskabla men potentiellt lönsamma projekt, i rädsla att förlora jobbet.

Studien bygger på en artikel som skrevs 1982 av nobelpristagare och professor emeritus Bengt Holmström, då han var postdoktor på Hanken.

Konkurrensklausuler kan skada företaget

Data från USA visar att sannolikheten att en vd byter från ett företag till ett annat och behåller ett jobb på samma nivå är mycket liten, runt 3 procent.

– Detta beror på många faktorer. Vanligtvis brukar verkställande direktörer vara företagets grundare, så de vill inte överge sitt eget företag. Eller så är vd:n nöjd med sitt nuvarande jobb, vill vara lojal mot företaget eller gillar helt enkelt inte förändring. Dessutom kan åldern inverka, säger Gönul Çolak.

Vd-mobiliteten kan också begränsas av konkurrensklausuler, det vill säga avtal som specificerar att vd:n efter anställningens slut inte får ta en liknande anställning hos en annan konkurrerande arbetsgivare. 

– Avsikterna att skydda företagshemligheter är goda, men avtalen gör det i slutändan svårt för en vd att ha andra jobbalternativ.

Samma sak gäller ersättningspaket som utgör den totala kompensation som erbjuds en vd för hans eller hennes arbete.

– Restriktiva ersättningspaket kan gynna företag i viss mån men om paketen begränsar mobiliteten skadar detta i slutändan företaget.

Gönul Çolak påpekar att studien om vd-mobilitet handlar om långsiktiga effekter i fråga om aktieägarförluster och bristande innovationsförmåga. Hans råd till företagsstyrelser är tydligt:

– Det kanske går emot instinkten, men låt din vd veta att hen är fri. På så vis vågar vd:n ta fler risker med produktiva projekt. I slutändan leder det till att aktieägarvärdet ökar.

Text: Jessica Gustafsson