| 19.04.2018

Ny insatsstyrka för extern finansiering

Behovet av extern finansiering ökar i samma takt som verksamhetskraven skärps och de statliga medlen krymper. För att Hanken skall stå sig stark och väl förberedd har rektor utsett en insatsstyrka för år 2018 med inriktning på extern finansiering.

Målet är att trygga den externa finansieringen, förbättra den interna kommunikationen inom Hanken och via ett starkt gemensamt arbete uppnå större extern finansiering till Hanken via donationer, näringslivssamarbete och forskningsfinansiering.Medlemmarna i insatsstyrkan är Timo Korkeamäki (ordf.), Camilla Wardi (handläggare), Mathias Björklund, Marianne Dingstad Cambier, Erik Lund, Minna Martikainen, Martti Mäkinen, Klas Nyström, Henrich Steinbrecher samt alla prefekter.