| 12.08.2021

Missade du Responsible Organising-konferensen på våren? Ännu hinner du se en av konferensens huvuddebatter

Stora frågor såsom avkolonisering, forskningens relevans för det södra halvklotet samt det framtida arbetslivet stod på agendan på den fjärde Responsible Organising-konferensen som ordandes online på Hanken i slutet av april.

Stella Nkomo

Du kan se paneldebatten Reimagining the Futures of Work fram till den 26.8.2021 här.

Den årliga konferensen ordnas i samarbete mellan tre forskningsinstitut på Hanken: CCR - Centre for Corporate Responsibility, GODDESS Forskningsinstitutet inom jämställdhet, kön, genus, diversitet och hållbarhet samt HUMLOG, som fokuserar på frågor inom humanitärlogistik. Hållbarhet och ansvarsfullhet är teman som hör till Hankens styrkeområden inom forskningen, och konferensen är en del av styrkeområdet Responsible Organisings fokus på samhällelig påverkan.

Konferensen riktar sig till den bredare allmänheten. Centrala frågor på årets konferens var hur vi kan tänka relationen mellan vetenskap och dess samhälleliga inverkan på nya sätt, representation och vem som har tillträde till kunskap samt hur samhälleliga utmaningar kan lösas tillsammans. 

- Vi behöver mycket diskussion och dialog för att förstå bredden och djupet av många av de globala utmaningar vi står inför och hur olika de ser ut från olika perspektiv, konstaterade Stella Nkomo, professor vid Universitetet i Pretoria i Sydafrika, som deltog i ena av de två paneldebatterna som ordnades under dagen.

Hon förde starkt fram behovet av att skapa kunskap som utgår från verkligheten på det södra halvklotet. 

- Många av de teorier som tillämpas till exempel i Sydafrika har skapats i västländerna. De är i många fall irrelevanta för den verklighet som vi lever, sade Nkomo.

I paneldebatten, som modererades av Martin Fougère, biträdande professor på Hanken, deltog också professor Juha Suoranta (Tammerfors universitet) och Sergio Wanderley (Universitetet i Grande Rio). 

 

Hur ser framtidens arbetsliv ut? 

I paneldebatten Reimagining the Futures of Work diskuterades hur framtidens arbetsliv kan se ut.

En av paneldeltagarna var Aaron Benanav, forskare vid Humbolts universitet. Han rekommenderade att analysera närhistorien när man formar visioner inför framtiden.

- Trenderna som utvecklats under en längre tid kommer sannolikt att fortsätta. Till dessa hör bland annat att arbetslivet blivit mer osäkert för många grupper och att produktiviteten har sjunkit. Jag tror själv att vi behöver mer offentliga investeringar för att råda bot på det här.

I diskussionen deltog också Signe Jauhiainen (Kela) och Maija Mattila (Kalevi Sorsa Säätiö). Diskussionen modererades av Mikko Vesa, biträdande professor på Hanken.

Diskussionen var sponsorerad av Nordiska ministerrådets diskussionsserien Nordic Talks.