| 12.10.2018

Mikael Still är Årets alumn 2018

Hanken utsåg företagsledningskonsulten Mikael Still till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 12 oktober 2018.

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit aktiv kontakt till högskolan efter sin utexaminering. I år har Hanken valt Mikael Still till Årets alumn.Mikael Still är företagaren och styrelseproffset som har grundat VisionWorks, Plommonet, RomiSystems, A-zeta Consulting och Nooga. Han utexaminerades från Hanken år 1985 med finansiering och investering som huvudämne och har sedan dess engagerat sig i Hankens verksamhet på flera olika sätt, bland annat som gästföreläsare, mentor och Hanken Ambassadör.I och med sitt engagemang i Hanken är Mikael Still en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.- Jag är mycket hedrad över utnämningen som Årets Alumn. Det har från första början varit naturligt för mig att identifiera mig med Hanken. Hanken har gett mig ett helt sätt att tänka, som format mig till den jag är i dag. Om jag kan ge något litet av detta tillbaka, kan jag vara nöjd, säger Mikael Still.

Mikael Still är Årets alumn 2018

- Mikael har alltid ställt upp för Hanken. Han har fungerat i många olika roller hos oss och är bl.a. en uppskattad föreläsare och mentor. Vi är väldigt tacksamma för hans starka engagemang, säger Sören Kock, Hankens prorektor med ansvar för högskolans enhet i Vasa.Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 12 oktober 2018. Det här var tionde året som Hanken utsåg Årets alumn.Tilläggsinformation:
Mikael Still
Tfn 040 704 7078
E-post: mikael.still@a-zeta.com