| 23.01.2015

Linjedragningar och lagstiftning kring 3D-utskrifter ska locka företag till Finland

År 2015 startar forskningsprojektet ”Additive Manufacturing and Innovation: Technical, Economic, Legal, and Policy Related Aspects of Raising Technologies (AdManI)”. Projektet, en internationell studie, kommer att undersöka grundläggande frågor kring immaterialrätt, framväxande teknik (t.ex. friformsframställning eller 3D-utskrift), innovation och linjedragningar. I det gemensamma forskningsprojektet mellan Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet medverkar både nationella och internationella toppakademiker och framstående finska företag såsom Multi-Print, Wärtsilä, DeskArtes, Kalevala Koru och BOCO IP.- Vi anser att endast genom ett holistiskt och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kan vi skapa den hållbara grund som dagens Finland behöver för att uppnå globala konkurrensfördelar, säger professor Jouni Partanen vid Aalto-universitetet, som fungerar som projektledare för AdManI.Friformsframställning (FFF), eller i vardagligt tal 3D-utskrift, är en revolutionerande teknik genom vilken produkter ”skrivs ut” i stället för att ”tillverkas” vilket radikalt förändrar  produktionsverksamheten.- Eftersom FFF är en jämförelsevis ny teknik har de flesta rättsliga och linjemässiga frågorna ännu inte blivit kartlagda, säger forskardoktor Rosa Ballardini vid Hanken. Det är därför nödvändigt att analysera de här frågorna, både för att utreda de rättsliga konsekvenserna och speciellt för att utforma principer och lagstiftning som kan locka företag till Finland, framhåller Ballardini.Forskningsprojektet, som finansieras av Tekes, utgör en plattform med stora möjligheter för nya industrisektorer och verksamhetsmodeller i och med utvecklandet av hållbara innovativa teorier och nya praktiska hjälpmedel för att föra fram denna globala förnyelse av produktionsverksamhet, såsom FFF.- Det här projektet kommer att bidra med kunskap till statliga principer och linjedragningar om FFF och hur nyetableringar lämpligast ska finansieras och därmed få till stånd fler investeringar inom den privata sektorn samt effektivt påverka riktlinjebeslut hos finansieringsorgan såsom Finlands Industriinvestering,, säger professor Marcus Norrgård vid Helsingfors universitet.Läs mer om forskningsprojektet AdManI här:http://hanken.halvi.helsinki.fi/portal/en/projects/additive-manufactur%285f06f0e2-9c56-42a5-9372-7f8149e00583%29.htmlFör mer information, vänligen kontakta:
Rosa Maria Ballardini
+358 40 352 1247
rosa.ballardini@hanken.fi