| 24.01.2022

Klimatkrisen kräver konsumtionsförändringar

Ny forskning visar på konsumtionsförändringar som sannolikt kommer att krävas i högkonsumerande samhällen för att hantera klimatkrisen.

Klimatkrisen och andra miljöproblem kräver åtgärder utöver nuvarande insatser. Västländer behöver komplettera effektivitetsförbättringar i produktion, tekniska innovationer och ”grönare” konsumtion med mer grundläggande förändringar av konsumtionsvanor, inklusive minskade konsumtionsnivåer.

I sin doktorsavhandling identifierar Maria Sandberg konsumtionsförändringar som kommer att vara nödvändiga för att tackla klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och andra miljöproblem.

- Vi behöver en mängd olika förändringar av konsumtionsvanor. Förutom att minska mängden konsumtion måste vi gå över till mindre resurskrävande konsumtionsvanor, förlänga livslängden på produkter som redan används och hitta sätt att dela produkter mellan individer, säger Sandberg.

Fokus bör ligga på de konsumtionsförändringar som ger störst effekt. Boende, livsmedel och transport har visat sig ha störst miljöpåverkan och behöver mest uppmärksamhet. Olika konsumtionsförändringar kan få störst effekt i olika konsumtionskategorier.

-När det till exempel gäller transport har minskad privatbilsanvändning störst potential, genom antingen en nedgång i rest distans eller en övergång till andra transportformer, som kollektivtrafik eller cykel. När det gäller livsmedel är däremot en övergång från kött- och mejerikonsumtion till växtbaserad kost den konsumtionsförändring som har störst potential, tillsammans med minskat matsvinn i hushållen, förklarar Sandberg.

Du kan läsa hela doktorsavhandlingen här.

Maria Sandberg försvarar sin doktorsavhandling ”Sufficiency Transitions: Realizing Consumption Changes for Environmental Sustainability” klockan 12.00 den 25 januari 2022. Disputationen genomförs online. Du kan se videokonferensen i Teams genom att klicka på den här länken. Ämnet är marknadsföring.

Opponent: Professor Eva Heiskanen, Helsingfors Universitet
Kustos: Professor Maria Holmlund-Rytkönen, Hanken Svenska handelshögskolan