| 20.12.2021

Joel Sunabacka, vinnare i Årets unga ledare-tävling i Västra Finland: Låt medarbetarna förverkliga sina visioner

”Så har vi alltid gjort”. Det är ett uttryck som Joel Sunabacka, direktör på Ålandsbanken, Hankenalumn och vinnare i Årets unga ledare-tävlingen i Västra Finland, inte kan tåla.

Joel Sunabacka

 Att göra så som man alltid gjort är ett hinder för utvecklingen. Det går garanterat att göra samma saker på ett effektivare och lönsammare sätt. Eller åtminstone lönar det sig att testa.

Sunabacka gillar att utveckla företagskulturen och han låter gärna sina medarbetare förverkliga sina visioner. Det är också ett sätt att rekrytera de bästa förmågorna.

– Särskilt för de yngre medarbetarna så räcker det inte med ett 9–17-jobb, utan de vill ha frihet och ansvar. Då presterar de också bättre, säger Sunabacka som under hösten reflekterat mycket över sitt ledarskap i och med vann titeln Årets unga ledare inom området väster om Birkaland.

Vinnarmentalitet från elitidrotten

Det som lockat Sunabacka till bankvärlden är att han tror på att det är en bransch där man kan påverka.

– Som bankdirektör kan man stöda företagare. Därtill har ansvarsfullhet och hållbarhet blivit allt viktigare också inom finansvärlden och som ledare för en bank kan man fungera som en ambassadör för dessa värden och styra utvecklingen år rätt håll.

Sunabacka började ändå inte sin karriär på banken, utan i försäkringsbranschen.

– Det som slutligen fick mig att byta bransch var att jag erbjöds möjlighet att bli direktör på Ålandsbanken i Vasa när den dåvarande direktören skulle pensioneras. Att jag siktar högt och strävar efter att vinna är något som kommer från elitidrotten: jag har spelat i fotbollsligan – den högsta serien inom herrfotbollen – och slutade först när det började bli som ett jobb, vilket jag inte ville.

Förutom att leda Ålandsbanken i Vasa ansvarar Sunabacka i dag också för bankens kontor i Uleåborg, som han grundat, samt ett blivande kontor som ska öppnas i Jyväskylä.

Sunabacka blev direktör som 28-åring, vilket är tidigt i bankbranschen som är känd för att vara konservativ.

Hurdan är en bra ledare enligt din åsikt?

 En bra ledare har visioner och ser hela spelplanen utan att detaljstyra medarbetarna. En bra ledare kan också skapa en bra teamanda, få pusselbitarna att falla på plats och se till att var och en jobbar med de uppgifter som de är bäst lämpade för och trivs bäst med.

Hurdana förändringar har ni gjort på banken under din tid som ledare?

– Vi har gjort en hel del förändringar, men den största är nog att vi gått från att ha varit ett litet lokalt bankkontor på sex personer till en framgångsrik försäljningsorganisation på drygt 20 personer som snart har halva Finland som verksamhetsområde.

– Som ett mindre exempel kan nämnas att vi för att öka hållbarhetskännedomen gått in för att slopa de tråkiga placeringskvällarna där vi presenterar en marknadsöversikt eller någon av våra nya produkter – det är saker som kunder vill diskutera på tumanhand. Istället har vi infört hållbarhets- och innovationskvällar där lokala företagare berättar om sitt hållbarhetsarbete. På så sätt kan vi också skapa mervärde genom att erbjuda ett forum för nätverkande.

Aktiv alumn på Hanken i Vasa

Sunabacka ställer alltid upp om han kan bidra med något på Hanken.

– Jag ställer gärna upp som gästföreläsare och har också deltagit i betygsutdelningarna. Mentor har jag ännu inte varit officiellt, men jag har konstant flera studenter som timanställda på vårt kontor. Senare i karriären kommer jag också att ställa upp som mentor. Jag anser att det är viktigt att dela med sig av de erfarenheter och kompetenser man samlat under karriären.

Vad upplever du som det viktigaste som du fått av studierna på Hanken?

– Det är framför allt tre saker: jag fick en bra utbildning och teoretiska kunskaper om ledarskap, men framför allt många bra vänner, även om jag inte var den mest aktiva i studielivet. Dessutom gav Hanken mig grunden att sikta högt i karriären – det betyder att jag fortsättningsvis vill avancera.