| 30.11.2020

Jan Vapaavuori: Tillbringa tid med människor från olika bakgrunder

Ledarskap handlar om visioner, sunt förnuft och om att vara fokuserad på att handla, men sist och slutligen handlar ledarskap ändå om människor. Därför är det bra att tillbringa tid med människor från olika bakgrunder – man lär sig alltid något nytt av dem, sade Helsingfors borgmästare och Hankens hedersdoktor Jan Vapaavuori i sitt tal för Hankenstudenter den 9 oktober 2020.

Vapaavuori var först ut i den nya diskussionsserien Honorary talks, där Hankens hedersdoktorer gästar Hanken för att diskutera aktuella ämnen och dela med sig av sina erfarenheter

När Vapaavuori får frågan om man föds till eller blir en bra ledare börjar han med att ge ett exempel från sport­världen.

– Jag tror vi kan vara överens om att vissa har bättre fysiska egenskaper än andra att bli toppidrottare, men för att bli det behövs dessutom väldigt mycket träning och arbete. Vi är alla olika som individer och kommer från olika bakgrunder, men jag tror att vi väldigt långt kan påverka vad vi kan bli.

Att Vapaavuori refererar till sport är ingen slump – han säger att han älskar sport och påminner studenter som har planer på att bli ledare att man måste ha en god kondition eftersom det är tufft att vara chef.

När Vapaavuori studerade juridik på 1980-talet tänkte han att han säkert kommer att börja jobba inom den privata sektorn. Den karriären har dock ännu inte börjat.

– Jag drogs med i politiken när Ben Zyskowicz ringde till mig och frågade om jag vill komma med i hans team. Jag tänkte att jag kan gå med för ett halvt år, men så det blev det längre än så.

 

Luncher med intressanta människor

I sitt ledarskap följer Vapaavuori ingen specifik teori eftersom alla situationer är olika och alla organisationer är olika. Därför ger han studenterna rådet att tillbringa tid med människor från olika kulturella bakgrunder och som studerat olika saker.

– Man kanske inte förstår genast vilken nytta man har av alla diskussioner man haft, utan först långt senare.

Att betona idén att träffa människor som nödvändigtvis inte tänker lika som man själv har han fått av Björn Wahlroos.

– Jag vet att han gillar att luncha med intressanta människor varje dag och kan också unna sig den lyxen. 

I möten mellan människor kan det också födas sådana nya idéer som man inte kan googla fram. Vapaavuori säger att han gillar uttrycket: ”vad som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och vad som digitaliseras kommer att kopieras”. 

– Det är sådana idéer och visioner som inte kan kopieras som ger mervärde.

 

”Ledare bör tåla kritik”

Vapaavuori har under sin karriär blivit van vid offentlig kritik. Enligt honom går det inte att göra större förändringar utan att möta kritik.

– Ju bättre position och ju fler som stöder dig, desto lättare är det att ta emot kritik. Vill man bli politiker eller ledare måste man lära sig att hantera kritik, för både politik och ledarskap handlar om att göra förändring.

Jämför han sitt arbete som minister med sitt nuvarande jobb som borgmästare ser han en stor skillnad.

– Ministerjobbet är väldigt politiskt och rör sig på strateginivå nästan hela tiden, medan mitt jobb utgörs av uppgifter som är operativa och opolitiska.

Det är också sådant som han vill att borgmästarposten i Helsingfors ska foku­sera på även i framtiden.

Jan Vapaavuori har senare meddelat att han inte ställer upp i kommunalvalet nästa vår. Därmed kommer han också att lämna uppdraget som borgmästare.

 

Text: Maria Svanström | Foto: Pia Pettersson