Intresset för Hanken växer - 470 nya studerande inleder sina studier vid Hanken i höst

Intresset för Hanken växer - 470 nya studerande inleder sina studier vid Hanken i höst

I höst inleder sammanlagt ca 470 personer sina studier vid Hanken i Helsingfors eller Vasa, inom antingen Hankens kandidat- och magisterutbildning, vid studier på magisternivå på svenska, eller inom något av Hankens sex internationella magisterprogram.

Tre sätt att komma in på Hanken - rekordstort antal nya kandidatstuderande

Antalet nya kandidatstuderande är rekordstort och ca 220 personer deltog i introduktionsdagarna för nya hankeiter i Helsingfors, största delen nyutexaminerade studenter. Mängden beror dels på att Hanken fyller de 14 extra platser som är ett led i Undervisnings- och kulturministeriets åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna och dels på att de nya studerandena inte längre får frånvaroanmäla sig första läsåret.

Nytt i årets antagning är att en del av de nya studerandena antogs direkt på basis av sina studentbetyg. För att kunna antas direkt skulle den sökande ha Hankens utbildning som första prioritet och få minst 85 grundpoäng (av 100 möjliga) för sitt studentexamensbetyg. Vid Hanken erbjöds 25 sökande studieplats direkt på basis av sina studentexamenspoäng och 21 av dem tog emot platsen.

Största delen av sökandena till den femåriga kandidat- och magisterutbildningen ansöker på basis av sina studentexamensbetyg och Hankens inträdesprov. I år skedde ansökan och antagning för första gången via Opintopolku (Studieinfo.fi), där de sökandes prioritetsordning i ansökningsskedet är bindande och där var och en erbjöds bara en studieplats vid något av Finlands universitet och yrkeshögskolor.

Av Hankens antagna till Helsingfors hade 96 % Hanken i Helsingfors som första prioritet och av de antagna till Vasa hade 75 % Hanken i Vasa som första prioritet. Hanken hade 1 177 sökande i huvudantagningen, och av dem skrev 885 vårt inträdesprov som i år var gemensamt med Åbo Akademis ekonomutbildning. Siffrorna fortsätter den trend som visar på ökat intresse för studier vid Hanken.

Snabbledspaketen vid Öppna Hanken såldes inom två minuter

Vid sidan av studentbetyg och inträdesprov kan en sökande antas till Hanken på basis av studier vid Öppna universitetet. Hanken erbjuder så kallade Snabbledspaket, som består av grundkurser som avläggs under ett läsår och som uppfyller kraven för antagning i denna kategori. Av årets kandidat- och magisterstuderande antogs 39 personer i denna kategori.

I år såldes Öppna Hankens snabbledspaket både i Helsingfors och i Vasa slut på två minuter. Således kommer ca 90 Öppna Hanken-studerande (80 i Helsingfors och 10 i Vasa) att inleda sina studier i år med sikte på att bli antagna till examensutbildningen nästa år.

Magisterstudier på svenska intresserar

De senaste åren har visat en klar ökning av intresset för att inleda studier i ekonomi på magisternivå. Totalt sökte 172 personer till Hankens svenskspråkiga magisterutbildning, varav 70 antogs. Av dessa inleder 59 personer sina studier i höst. Vid antagningen 2016 är det möjligt att söka till magisterstudier på svenska i alla Hankens huvudämnen, det vill säga åtta i Helsingfors och fem i Vasa.

Ökat antal studerande vid de internationella magisterprogrammen

Vid Hankens sex engelskspråkiga magisterprogram inleder 101 studerande sina studier i höst, vilket är fler än året innan. Till programmen sökte totalt 338 personer från hela världen, varav 176 antogs. Av de nya studerandena har 44 % utländskt medborgarskap.

 

Tilläggsinformation:

Linda Gerkman