| 08.12.2016

Högskolans öppettider kring jul och nyår 2017

Här hittar du en förteckning över högskolans öppethållningstider både i Vasa och Helsingfors under jul- och nyårshelgerna.

HelsingforsVäxeln och ytterdörrarna21.12.2016  öppet kl. 10-1622 - 23.12.2016  öppet kl. 10-1524 - 27.12.2016 stängt28 - 30.12.2016 och 2. – 5.1.2017  öppet kl. 10 - 15Fr.o.m. 9.1.2017 normala öppethållningstider ServicePunkten och InfoBITen: 14.12 ServicePunkten öppen 10-12, InfoBITen öppen 10-1321 - 23.12.2016 öppet kl. 10-1226 – 30.12.2016 stängt2 - 5.1.2017 öppet kl. 10-126.1.2017 stängtFr.o.m. 9.1.2017 normala öppethållningstider Studiebyrån15.12.2016 - 6.1.2017  stängt, under denna tid kan brådskande förfrågningar om studierna riktas till studieinfo@hanken.fiFr.o.m. 9.1.2017 normala öppethållningstider Biblioteket 22.12.2016 -  8.1.2017 stängtFr.o.m. 9.1.2017 normala öppethållningstider Centret för forskning och internationella ärenden

Utbytesstudier:
28.12.2016 stängt
Övriga dagar normala mottagningstider (måndag/torsdag kl. 13-15 och onsdag/fredag kl. 10-12.Studentservice för forskarstuderande:
22.12.2016 – 8.1.2017 sköts enbart akuta ärenden per e-post via adressen doctoral.studies(at)hanken.fi.Forskningsservice:
22.12.2016-3.1.2017 sköts enbart akuta ärenden per e-post via adressen research(at)hanken.fi.Stipendieärenden:
22.12.2016-3.1.2017 stängt Karriärtjänster 23.12.2016 stängt
 IB16.12.2016 öppet kl. 10 – 1319.12.2016 - 3.1.2017 stängt4-5.1.2017 öppet 10-15Fr.o.m. 9.1.2017 normala öppethållningstider Amica 19.12.2016 öppet kl. 8-14:30, lunch 11 - 1420.12.2016 öppet kl. 8-14:30, lunch 11 – 1421.12.2016 – 8.1.2017 stängt9.1.2017 - 13.1.2017 öppet kl. 8 - 14:30, lunch 11 – 14 Fr.o.m. 16.1.2017 normala öppethållningstider VASAYtterdörrarna och förvaltningen23 - 30.12.2016 stängt Studiebyrån23.12.2016 - 2.1.2017  stängt Tritonia24.12.2016 - 8.1.2017 stängt Amica19.12.2016 – 8.1.2017 stängt