| 01.06.2020

Hanna Silvola: ”Koronastöden till företagen borde kopplas till hållbarhetskrav, men bedömning av arbetet är svårt utan jämförbara kriterier”

Då Finland stöder företag som hamnat i ekonomiska trångmål på grund av coronaviruspandemin diskuteras även hållbarhet som ett möjligt kriterium för stöden. Det här är inte helt okomplicerat, eftersom det i dag saknas gemensamma kriterier och metoder för att samla in och jämföra hållbarhetsdata.

Ett förslag om ett enhälligt EU-register för hållbarhetsdata som Hanken varit med och tagit fram, utsågs tidigare i vår till finansbranschens bästa innovation för att stävja klimatförändringen i en internationell idétävling. En av de bärande tankarna i förslaget är att informationen ska vara öppen och tillgänglig för alla.

– De stora företagen publicerar redan nu mycket information om hållbarhet. Utmaningen är att informationen är utspridd i olika register, inte är jämförbar och inte tillgänglig för alla. Ett gemensamt och öppet dataregister skulle samla informationen på ett ställe. Då kunde företag, investerare, finansiärer, myndigheter och vi forskare kunna använda informationen, säger Hanna Silvola, biträdande professor i redovisning på Hanken.

– Utan gemensamma, mätbara och jämförbara kriterier för hållbarhet går det inte att ställa exakta krav. Därför är det nu svårt för myndigheter att på ett rättvist sätt kräva åtgärder för hållbarhet i samband med beviljandet av coronastöd, säger Silvola.

– Staten kan – och bör – ställa krav på hållbarhetsarbete redan nu, men på längre sikt måste kriterier och metoder för insamling och jämförelse av hållbarhetsdata utvecklas.  

ESG-data, eller data som gäller hållbarhet inom miljö, sociala frågor och god förvaltningssed, rapporteras idag på flera olika sätt. Det finns flera kommersiella aktörer som sammanställer jämförelser mellan företag, men deras produkter är tillgängliga endast för dem som betalar för informationen.

Det vinnande förslaget om registret för hållbarhetsdata har tagits med i beredningsarbetet för en åtgärdsplan (EU sustainabale finance action plan) som EU kommissionen just nu bereder. Idétävlingen ordnades av konsultföretaget South Pole och i tävlingen deltog investerare, företag och högskolor från hela världen. Det vinnande bidraget har tagits fram av Hanken, OP, Aalto-universitetet och Aktia.

Hanken ordnar den 11 juni ett webbinarium om hållbarhetsrapportering. Gästtalare i webbinariet är europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen, Martin Spolc, avdelningschef vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för bank- och finanssektorn och Lars Müller från Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö.

Mer information om webbinariet hittar ni här.