| 22.12.2017

Hankens rektor kallad till Finska Vetenskaps-Societeten

Finska Vetenskaps-Societeten har på sitt ordinarie möte 18.12.2017 kallat Hankens rektor Karen Spens till ledamot.

Societeten består av vetenskapligt framstående ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter, som kallas på livstid av Societetens allmänna möte.Vid mötet kallades även följande personer till nya ledamöter:Tuomas Hytönen, Helsingfors universitet,
Päivi Törmä, Aalto-universitetet,
Carl-Eric Wilén, Åbo Akademi,
Per-Henrik Groop, Helsingfors universitet,
Klaus Hedman, Helsingfors universitet,
Helena Isoniemi, Helsingfors universitet,
Eija Kalso, Helsingfors universitet,
Johanna Mappes, Jyväskylä universitet,
Jari Niemelä, Helsingfors universitet,
Antti Sajantila, Helsingfors universitet,
Arja Karivieri, Stockholms universitet, Finlands Rom-institut,
Sari Kivistö, Tammerfors universitet,
Matti Miestamo, Helsingfors universitet,
Janne Saarikivi, Helsingfors universitet,
Marko Joas, Åbo Akademi,
Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet

Till utländska ledamöter valdes:Huadong Guo, Kinesiska vetenskapsakademin,
Martin Gustafsson, Åbo Akademi
Janusz Kacprzyk, Polska vetenskapsakademin.Finska Vetenskaps-Societeten grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion bland annat genom att ordna seminarier, publicera vetenskaplig litteratur och utdela forskningsunderstöd.Mera information: http://scientiarum.fi/