| 11.01.2019

Hankens nya styrelseordförande kritisk till finansieringsmodellen för universitet

Hanken har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande utkastet till ny förordning om universitetens finansiering från och med år 2021.

I utlåtandet framför Hanken sin oro över att den nya finansieringsmodellen är mera komplicerad och mindre förutsägbar än den nuvarande. Hanken anser också att internationaliseringen bör hållas kvar som en del av basfinansieringen, samt att finansieringen bör beakta personer som sysselsätter sig utomlands. Det här är speciellt viktigt för Hanken, vars utexaminerade är mest benägna av alla universitetsalumner i Finland, att sysselsätta sig utomlands för att erhålla värdefull internationell arbetserfarenhet.Hanken nya styrelse, som tillträdde 1.1.2019, leds av Jannica Fagerholm med Janne Larma som viceordförande. Fagerholm är mycket bekymrad över förslaget till ny finansieringsmodell:

 - Modellen sänker värdet på examen i ekonomiska vetenskaper och förbiser fullständigt betydelsen av internationell verksamhet. Det här är helt kontraproduktivt då Finlands framtid är beroende av ett starkt och internationellt näringsliv. Modellen minskar Hankens finansiering med drygt 15 procent, vilket måste anses som helt oskäligt, kommenterar Fagerholm.