| 31.10.2019

Hankens första QTEM-studenter mottog certifikat i Amsterdam

QTEM-studenter står på en trappa med sin examensklädsel och sina certifikat.
Hankens fyra första studenter mottog sina QTEM-certifikat under QTEM-nätverkets festliga examensceremoni den 26 oktober vid Amsterdams universitets ekonomiska fakultet. Sammanlagt fick omkring 80 studenter sina QTEM-certifikat i Amsterdam.

QTEM står för Quantitative Techniques for Economics & Management och är ett internationellt magisternätverk med 23 medlemsuniversitet. I tillägg till studier inom redovisning, nationalekonomi eller finansiering vid Hanken, erbjuder QTEM-nätverket framstående studenter möjligheten att utveckla sina analytiska färdigheter genom att studera kvantitativa ämnen under en termin vid ett av medlemsuniversiteten. I QTEM-programmet ingår även en praktik där uppgifterna ska vara kvantitativa.

En annan viktig del av programmet är QTEM Data Challenge, ett konsultprojekt som baserar sig på företags verkliga utmaningar. I konsultprojektet samarbetar studenter i virtuella grupper tillsammans med andra studenter från olika medlemsuniversitet. QTEM-nätverket erbjuder med andra ord även en unik internationell exponering där studenterna utvecklar sina interkulturella färdigheter.

– Analytiska färdigheter, internationell erfarenhet och interkulturella kommunikationsfärdigheter är aspekter som behövs idag och ännu mera i framtiden. Genom att gå med i QTEM har våra studenter en unik möjlighet att bli del av ett fint nätverk under sina studier. Efter att studenterna utexamineras från QTEM håller de kontakt med nätverket som medlemmar i QTEM-alumnigruppen, säger Hankens QTEM Dean Minna Martikainen.

Under QTEM:s årliga evenemang får tre QTEM Data Challenge-finalistgrupper presentera sina lösningar för en uppgift de fått av ett företag. En Hanken student deltog i år i QTEM Data Challenge-finalen och fick tillsammans med sitt team en andra placering.

För mer information om QTEM: www.qtem.org och vid Hanken: QTEM Dean Minna Martikainen och Johanna Lilius, Chef, Internationella relationer, johanna.lilius@hanken.fi

Tags