| 06.05.2019

Hankens första GBSN-studenter utsedda

Urvalsprocessen för Hankens stipendier åt studenter/alumni från Global Business School Network (GBSN) medlemsuniversitet har nu avslutats och tillfaller två studenter från Institute of Business Administration i Karachi, Pakistan.

Studenterna tilldelas premiumstipendium till det tvååriga magisterprogrammet vid Hanken. Stipendiet täcker läsårsavgifterna för två år samt levnadskostnader på upp till 8000 euro per år.

-    Vi är väldigt glada att välkomna våra första GBSN-studenter till Hanken i augusti då de inleder sina tvååriga studier här, säger Maj-Britt Hedvall, direktör för internationella ärenden och näringslivsrelationer vid Hanken. Vi kommer också i fortsättningen att erbjuda stipendier till studenter och alumni vid GBSN:s medlemsuniversitet.

Hanken antogs som medlem i GBSN år 2018, med målet att utöka sitt samarbete med utvecklingsländerna. Högskolan erbjuder två stipendier åt studenter/alumni från GBSN-medlemsuniversitet i utvecklingsländerna för studier vid Hankens tvååriga magisterprogram. GBSN består av över 70 ledande handelshögskolor och arbetar för att utveckla och stärka ekonomisk-merkantil utbildning i utvecklingsländerna genom olika medlemsinitiativ.