| 20.12.2017

Hankens EQUIS ackreditering förnyad

Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. Informationstillfälle för personalen 17 januari 2018 kl.8:30.

Svenska handelshögskolan har beviljats fortsatt EQUIS ackreditering till år 2022 av European Foundation for Management Education (EFMD). Som en följd av detta, bibehåller Hanken sin plats bland den ca 1% av världens handelshögskolor som har de tre mest prestigefulla internationella ackrediteringarna. I tillägg till EQUIS är Hanken ackrediterad av AACSB och högskolans Executive MBA program är ackrediterat av AMBA.- Den förnyade EQUIS-ackrediteringen är ett ytterligare bevis på att Hanken är en av de ledande handelshögskolorna både i Finland och internationellt. Internationella ackrediteringar garanterar att vi håller hög kvalitet inom alla funktioner, med speciell fokus på internationalisering, näringslivskontakter, samt på etik, samhällsansvar och hållbarhet, säger Hankens rektor Karen Spens.Hanken har varit EQUIS-ackrediterad oavbrutet sedan år 2000. EQUIS-ackrediteringen tilldelas av organisationen EFMD (European Foundation for Management Development som ackrediterat handelshögskolor världen över sedan slutet av 1990-talet. Ackrediteringen är tidsbunden, vilket garanterar en fortlöpande kvalitetsutveckling.- Strategisk kvalitetsutveckling med tyngdpunkt på högtstående forskning och på utbildningsprogram som garanterar goda karriärmöjligheter för studenterna är avgörande för att stå sig i den internationella konkurrensen. Centralt för Hankens framgång på alla plan är att vi fortgående kan upprätthålla en attraktiv, inspirerande och utmanande verksamhetsmiljö för såväl studerande som personal, konstaterar Karen Spens.Informationsmöte för personalen 17.1 kl. 8:30-10:00För personalen ordnas ett informationsmöte om EQUIS re-ackrediteringen onsdagen den 17 januari 2018 kl. 8:30-10:00 i sal 309 i Helsingfors och sal 142 i Vasa.Hjärtligt välkomna!På EFMD:s webbplats finns information om EQUIS, bl.a. om vilka handelshögskolor som är ackrediterade: http://www.efmd.org/accreditation-main/equis