| 07.12.2018

Hankens elektroniska julkort färdigt att skickas ut

Nu finns årets elektroniska julkort tillgängligt att skickas ut till dina kontakter. Ladda ner det på din dator och skicka det som bilaga i dina julhälsningar.

Julkortet är gjort på tre språk och det är tänkt att man i sitt e-postutskick, till en eller flera personer, sätter med julkortet som bilaga, med eller utan en egen hälsning.

På det här sättet väljer man själv om man vill göra ett större, mer allmänt, utskick till flera mottagare samtidigt – eller skicka en personlig hälsning till en mottagare åt gången.

Istället för att bekosta fysiska julkort har Hanken i år valt att stöda WWF i deras naturskyddsarbete i Finland.

Vid frågor, vänligen kontakta Marlene Günsberg (marlene.gunsberg@hanken.fi 040-3521 212).