| 24.02.2021

Hankenprofessor Niklas Bruun vald till extern medlem i Helsingfors universitets styrelse – talar för mer samarbete mellan finländska universitet

Niklas Bruun, professor emeritus i handelsrätt vid Hanken, har valts till en av de fem externa medlemmarna i Helsingfors universitets styrelse för perioden 2022–2025.

De övriga nyvalda externa medlemmarna är Ilona Herlin, Sanni Lehtinen, Mari Pantsar och Ilona Riipinen. Beslutet har fattats av universitetskollegiet.

Bruun ser emot det nya uppdraget med stor entusiasm.

- Det är en stor heder att få ett sådant förtroende av Helsingfors universitet.

Under mandatperioden kommer han bland annat att arbeta starkt för ökat samarbete och minskade motsättningar mellan finländska universitet.

- Poängräkningssystemen har länge varit oflexibla. Handleder till exempel någon från Hanken en student vid Helsingfors universitet eller tvärtom, går poängen till den högskola där doktoranden disputerar.

Det viktigaste borde enligt Bruun vara att doktoranderna får bra handledning och hittar sin rätta plats i samhället. Därför borde man kunna dela poäng mellan två institutioner.

Bruun talar också för mer samarbetsfinansiering mellan de små och stora universiteten i Finland. Själv har han under många år bedrivit sådant samarbete inom ramen för IPR University Center som administreras av Hanken. Han vill också gärna se att utvecklingen inom universitetsvärlden inte ska gå mot mer centralisering och allt större enheter.

- Här kan det vara dags att ta några steg tillbaka eftersom stora enheter är svåra att administrera. Helsingfors universitet har knappast för många fakulteter.

Bruun är också mycket glad för att Helsingfors universitet som ett tvåspråkigt universitet strävar efter att leva efter idealen – något som valet av en svenskspråkig, extern medlem i styrelsen visar.