| 25.04.2017

Hankenforskare publicerar bok om tjänstestrategi

Hur kan företag utforma och implementera en framgångsrik tjänstestrategi? Hankens forskardoktor Christian Kowalkowski har tillsammans med professor Wolfgang Ulaga, Arizona State University, kommit ut med en ny bok som ger företagen vägledning i temat

De senaste decennierna har man sett en allt tydligare utveckling mot att tjänstesektorn växer. Även traditionella produktföretag som Kone och W

christian-kowalkowski.jpg

ärtsiläbygger i allt högre utsträckning sin konkurrenskraft genom försäljning av tjänster och helhetslösningar. Över hälften av alla nya truckar som Toyota Industries tillverkar i Sverige idag säljs aldrig utan hyrs ut på månadsbasis. Företag säljer belysning istället för lampor och flygtimmar istället för flygplansmotorer.

– Vi har båda studerat företags tjänstefiering under många år och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar, men de når inte ut till industrin. Därför beslöt vi att samla resultaten i en praktiskt inriktad bok. Det finns ingen motsvarande bok som skulle ha ett helhetsgrepp om det här fenomenet eller belysa det ur ett praktiskt perspektiv, berättar Christian Kowalkowski.

Boken Service Strategy in Action består av tolv fristående, men ändå sammanhängande kapitel. Varje företag kan därför ta till sig de delar som är relevanta för just dem. Boken är skriven för affärsutvecklare, konsulter och beslutsfattare i industrin och bygger på över ett decenniums forskning och samverkan med företag. Kowalkowski har exempelvis arbetat med tillverkningsindustri i Sverige och Finland och analyserat hur de kunde stärka sin konkurrenskraft.

I slutet av varje kapitel finns också tio kritiska frågor att bocka av.
– De bygger alla på vår forskning och belyser utmaningar företagen måste hantera för att komma vidare. Ofta betonas hårda faktorer som resurser och förmågor, men boken lyfter även fram mjuka faktorer som kultur och förändringsarbete, fortsätter Kowalkowski.

Christian Kowalkowski kom till Hanken som forskardoktor för sex år sen och han jobbar med både forskning och undervisning. Han delar sin tid mellan Helsingfors och Linköping, där han är biträdande professor i industriell marknadsföring. Wolfgang Ulaga är USA:s främsta expert inom tjänstestrategier, AT&T professor i tjänsteledarskap och är chef för Center for Services Leadership vid Arizona State University. Mer information om boken hittar du här Du kan beställa boken här 

service_strategy_in_action.jpg